Max Sørensen-forelæsningen 2017

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen holder dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: "Er et samfund tjent med aktivistiske domstole? Et kig på Europa og Danmark".

01.02.2017 | Andreas G. Jensby

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen holder Max Sørensen-forelæsning 2017

Dato tir 21 feb
Tid 10:15 13:00
Sted Aulaen, Aarhus Universitet

Max Sørensen-forelæsningen er et fast årligt arrangement, hvor store personligheder med noget på hjerte og dyb indsigt i folkeret, forfatnings- og forvaltningsret gæster Juridisk Institut.

Folketingets Ombudsmand

I år er det Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, som holder Max Sørensen-forelæsning. Titlen på hans oplæg er: "Er et samfund tjent med aktivistiske domstole? Et kig på Europa og Danmark". Jørgen Steen Sørensen uddyber:

”Der tales for tiden meget om aktivisme i internationale domstole, f.eks. i Menneskerettighedsdomstolen og EU-Domstolen. Men hvad er domstolsaktivisme, hvordan opstår den, og hvorfor har den tilhængere og modstandere? Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil jeg tale om domstolenes rolle i Europa og i Danmark i det 21. århundrede og give et bud på, hvilken slags domstole det danske samfund er bedst tjent med.”

Jørgen Steen Sørensen har været Folketingets Ombudsmand siden 2012 og har før det været Rigsadvokat, afdelingschef i Justitsministeriet og meget andet. Se hele Jørgen Steen Sørensens CV her

Prisoverrækkelse og reception

Forud for selve forelæsningen overrækkes vanen tro priserne for dette års Max Sørensen-prisopgaver, hvor studerende hædres for deres særlige opgaver inden for et folkeretligt emne. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis, hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. 

Efter prisoverrækkelse og forelæsning er Juridisk Institut vært ved en reception i Vandrehallen.

Officiel indvielse af retssalen

Sidst men ikke mindst inviteres alle deltagere med til den officielle indvielse af den nye, moderne retssal kl. 13.00, som Juridisk Institut med støtte fra netop Max Sørensen-fonden har fået lavet.

Læs mere her: Juridisk Institut har fået sin egen retssal

Yderligere information

Professor Jørgen Albæk Jensen
Mail: jaj@law.au.dk
Tlf.: 87165716

Forelæsning / foredrag