Kursmanipulation - hvorfor og hvordan sker det?

Hvorfor glider ikke alle sager om mulig kursmanipulation glat gennem systemerne? Professor Carsten Tanggaard diskuterer gennem praktiske eksempler de store udfordringer med at håndtere kursmanipulation.

24.03.2017 | Andreas G. Jensby

Dato man 24 apr
Tid 12:00 13:30
Sted Aarhus Universitet, lokale 247, bygn. 1410 (Juridisk Institut)

I regi af den finansielle forskningsgruppe - Law and Finance - afholdes følgende oplæg for gruppen og alle interesserede ved Juridisk Institut:

KURSMANIPULATION - ved professor Carsten Tanggaard

"Hvorfor glider ikke alle sager om mulig kursmanipulation glat gennem systemerne? - Juridiske begreber om kursmanipulation er svært forståelige. Det er de for økonomer, men tilsyneladende også for myndigheder og domstole. Reglerne er ændret over de seneste år og dækker nu meget bredere.

Lovgiver har tilsyneladende ønsket sig et mere skarptslebet sværd - måske for at få skovlen under flere af "banditterne" og for at få mere tilfredsstillende afgørelser baseret på objektive og markedsbaserede kendsgerninger. Disse ting diskuteres gennem en række eksempler."

Tilmelding

Send en mail til Tinna Meyer tme@law.au.dk senest 20. april 2017. 

Til de tilmeldte vil der være sandwich og vand.

Research Group Law and Finance