Arrangement

Juridisk Institut

Konference om miljøret

Miljøretten nu og i fremtiden

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 1. december 2021,  kl. 13:00 - 16:30

Sted

Aulaen, Nordre Ringgade 4, bygning 1412, 8000 Aarhus C. Reception i Vandrehallen fra kl. 16.30-18.00

Juridisk Institut inviterer til en konference med fokus på miljøretten som en juridisk disciplin, der spiller sammen med alle de øvrige juridiske discipliner, men som også har sit eget særpræg. Med de udfordringer

både i forhold til klimaændringer og biodiversitetstab, der aktuelt er tale om, er behovet for en fremtidssikret miljø- og klimalovgivning mere aktuel, end det nok har været tidligere. Konferencen belyser aspekter af

den miljøretlige rådgivning, forskning, regulering, administration og nævns- og retspraksis, som vi kender i dag, og der ses på de udfordringer, som miljøretten skal kunne bidrage til i tiden, der kommer.

Læs om tilmelding og se program her