Introduktion til grundlaget for moderne russisk ret

16.08.2017 | Linda Andersen

Dato ons 27 sep
Tid 12:00 14:00
Sted Juridisk Institut, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, lokale 247, bygning 1410
Tilmelding er lukket

Kender du nu også alle lovfamilierne? 

En international orientering kræver kendskab ikke blot til de retssystemer, vi er vant til at beskæftige os med, men også til det system, der er skabt i det moderne Rusland, og til den komplicerede historie bag samme.

Instituttets mangeårige kontakt i Rusland, lektor, ph.d. Sergei Shulga, der deltager i Intra Law konferencen 28.-29 september (Law in Transition), har lovet at give os en introduktion til grundlaget for moderne russisk ret - herunder overgangen fra det sovjetiske system - og for det russiske retssystems forhold til andre retssystemer. Der er efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Sergej Shulga kommer fra Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. Instituttet har en nøglerolle i Rusland. Det er landets ældste, stadig eksisterende juridiske forskningsinstitution, men har også til opgave at rådgive den russiske regering i lovgivningsanliggender, herunder i forbindelse med lovforberedelse. Se http://www.izak.ru/en/

Arrangementet finder sted som frokostmøde d. 27. september 2017 fra kl. 12-14 i lokale 247, bygning 1410 på Juridisk Institut.

Arrangementet foregår på engelsk og er åbent for såvel AU's medarbejdere som for interesserede studerende.

Der vil blive serveret en sandwich og vand.

 

Under below link you will find the lecture that Mr. Shulga gave on 27 September 2017:

The general characteristics, terms and conditions of the Russian national legal system

 

Forelæsning / foredrag
Tags: Russian, modern, national, legal system, characteristics, terms, conditions