Foredrag af EU-domstolens generaladvokat, Gerard Hogan

Fredag den 1. november 2019 holder generaladvokat Hogan et foredrag om de seneste udviklinger og sager ved Den Europæiske Unions Domstol. Foredraget er en del af foredragsrækken 'European Courts in Changing Times' indkaldt af Graham Butler, lektor i jura.

05.07.2019 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Generaladvokat Gerard Hogan. Foto:Paul Sharp, Sharppix

Dato fre 01 nov
Tid 09:15 11:00
Sted Bygning 1324, lokale 011 (Tvillingeauditorierne)

Gerard Hogan har været generaladvokat ved EU-Domstolen i Luxembourg siden 2018. Tidligere fungerede han som dommer ved Irish Court of Appeal (2014-18) og High Court of Irland (2010-14).

Før sin udnævnelse til dommerembedet var generaladvokat Hogan både akademiker og praktiserende advokat. Han var senior counsel (S.C.) i Bar of Ireland (1997-2010) og junior counsel (1987-97) samtidig med, at han også underviste i jura ved Trinity College, Dublin. Han besidder en række akademiske grader fra University College Dublin, University of Pennsylvania, The Honorable Society of King's Inns og Trinity College Dublin. Han er forfatter på en række store akademiske værker, herunder "Administrative Law in Ireland", "Political Violence and the Law", "The Origins of the Irish Constitution" og kommentarer til den betydningsfulde "Kelly's Constitution", nu i sin femte udgave. Desuden har generaladvokat Hogan skrevet adskillige artikler og bidrag om EU-lovgivningen.

Som national dommer indbragte han en række sager til Domstolen om præjudiciel afgørelse, herunder den kendte Schrems-sag (sag C-362/14), der førte til en sag i den Store Afdeling, hvorved Domstolen fastslog EU-US Safe Harbour-beslutningen ugyldig. Siden sin udnævnelse som generaladvokat i 2018 har han allerede afsagt flere forslag til afgørelse i en række sager, herunder VG Media (Sag C-299/17, fra Landgericht Berlin, den regionale ret i første instans i Berlin, Tyskland), Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank mod Den Europæiske Centralbank (Sag C-450/17 P, en appel af Rettens dom), Grup Servicii Petroliere (Sag C-291/18 fra appeldomstolen i Bukarest, Rumænien), Krohn & Schröder GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Sag C-226/18, fra domstolen i skatte- og afgiftsretlige sager i Hamburg, Tyskland), Sea Chefs Cruise Services GmbH mod Ministre de l’Action et des Comptes publics (Sag C-133/18, fra forvaltningsdomstolen i Montreuil, Frankrig), og Organisation juive européenne and Vignoble Psagot (Sag C-363/18, fra Conseil d’État, den øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Frankrig).

Arrangementet foregår på engelsk. Vi vil gøre opmærksom på, at der kan blive taget billeder til foredraget.    

Foredragsholder:

Gerard Hogan, generaladvokat, Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen)

Formand:

Graham Butler, Lektor i ret, Aarhus Universitet

Vært:

Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Center for Irske Studier, Aarhus Universitet; og Irlands Ambassade i Danmark

Tilmelding

https://events.au.dk/LectureGerardHogan

Yderligere information:

Graham Butler (gb@law.au.dk)  

 

Forelæsning / foredrag