Finansielt halvdagsseminar

Om værdipapirhandel og markedsmisbrug i en digital tid

09.10.2019 | Marina Bitsch Madsen

Aarhus Universitets aula og vandrehal. Foto: Ida Jensen, Aarhus Universitet

Dato tor 07 nov
Tid 12:00 16:00
Sted Aarhus Universitet, Vandrehallen, Bygning 1410-119, Viktor Albecks Vej 2, 8000 Aarhus C


Research Group on Law and Finance og Center for Ret og Digitalisering inviterer til finansielt halvdagsseminar om værdipapirhandel og markedsmisbrug i en digital tid. Se invitation her

De centrale formål med markedsmisbrugsforordningen er at styrke gennemsigtigheden, markedsintegriteten og investorbeskyttelsen på de finansielle markeder. Et væsentligt element heri er at forhindre markedsmisbrug. I en digital tid stilles både lovgivere og tilsynsmyndigheder samt børsnoterede selskaber og markedsdeltagere over for nye muligheder, men også nye udfordringer. Særligt udfordringerne som følge af den seneste regulering af markedsmisbrug vil blive behandlet i en række oplæg med oplægsholdere fra såvel det praktiske retsliv som forskningen.

Arrangementet er relevant for alle, både praktikere og forskere, der beskæftiger sig med eller blot har interesse for værdipapirhandel.

Program

Velkomst
v/Marina B. Madsen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Introduktion til værdipapirhandlen i Danmark
v/Anders Balling og Christine Larsen, Finanstilsynet

Finanstilsynets arbejde med markedsmisbrug
v/Anders Balling og Christine Larsen, Finanstilsynet

Udfordringer som følge af den seneste regulering af markedsmisbrug og hvidvask i et asset manager- og private equity manager-perspektiv
v/Marianne Settnes, Maj Invest og Fondsmæglerforeningen

Rapporterings- og overvågningsproblematikker i den finansielle sektor
v/Peter Krüger Andersen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet og Jyske Bank

Misinformation - fra en økonomisk vinkel
v/Asger Lunde, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og Copenhagen Economics

Til arrangementet vil der blive serveret kaffe, te og kage.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og kan ske på: https://events.au.dk/Vaerdipapirhandel2019 senest d. 31. oktober 2019.

Deltagelse i seminaret er gratis.

For yderligere information eller spørgsmål: kontakt Marina B. Madsen, mbm@law.au.dk.

Mere om oplægsholderne

Anders Balling, underdirektør, cand.oecon. og Christine Larsen, chefkonsulent, cand.jur., Finanstilsynet.
Finanstilsynet vil i det første af to oplæg give en introduktion til handlen med værdipapirer i Danmark og Finanstilsynets overordnede rolle heri. I det andet oplæg er der fokus på Finanstilsynets arbejde med markedsmisbrug, herunder markedsovervågning og arbejdet med konkrete sager om muligt markedsmisbrug.

Marianne Settnes, General Counsel, Head of Legal & Compliance (advokat)/bestyrelsesformand for Fondsmæglerforeningen.
Hvor giver de senere års regulering af markedsmisbrug og hvidvask udfordringer i den daglige forretning hos en dansk asset manager og private equity manager?

Peter Krüger Andersen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet og Jyske Bank.
Med udgangspunkt i de omfattende rapporterings- og overvågningskrav som er implementeret i kølvandet på den finansielle krise, fremhæves en række juridiske og praktiske problemstillinger med udgangspunkt i den daglige afvikling af handel med værdipapirer i den finansielle sektor.

Asger Lunde, Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet og Copenhagen Economics.
Oplysningsforpligtelsen er en central komponent i reglerne for markedsmisbrug. Reglerne giver dog plads til fortolkning, når det kommer til, hvornår viden er intern. Ved ”intern viden” forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på ét eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort, og hvornår oplysninger må betragtes som manipulerende. Spørgsmålet, om hvornår intern viden kan kaldes specifik, er primært et juridisk spørgsmål, i modsætning til hvorvidt visse informationer kan antages at ville påvirke kursdannelsen, der primært er af økonomisk karakter. Denne problemstilling behandles i relation til sager vedrørende påståede brud på at leve op til oplysningsforpligtelserne.

 

Research Group Law and Finance, CREDI, Seminar