Fagligt arrangement (fyraftensmøde): Ansættelsesret, kollektiv arbejdsret og kutymer

Kom og hør et spændende og meget aktuelt oplæg af Ole Hasselbalch omkring Retsgrund og kutyme. Et par sager om arbejdsretlige kutymer har for nyligt givet anledning til en voldsom diskussion, hvilket Ole Hasselbalch vil belyse nærmere.

22.08.2018 | Didde Trolle Pedersen

Dato tir 09 okt
Tid 17:00 19:00
Sted Vandrehallen, bygning 1410, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Et par sager om arbejdsretlige kutymer har givet anledning til en voldsom diskussion: Voldgiftskendelsen af 23/1 2017 om kutymefridage i sagen mellem SKAT og Spillemyndigheden på den ene side og AC på den anden, samt kendelsen af 14/2 2017 om arbejdstidsordningen i DR.

Ole Hasselbalch, der har skrevet omfattende om kutymeproblematikken, vil under overskriften ”Retsgrund og kutyme” gennemgå kriterierne for, hvornår der foreligger en retligt bindende kutyme eller sædvane i arbejdsretlige forhold – det være sig på det ansættelsesretlige eller det overenskomstmæssige plan.

 

Hovedkravet er efter hans opfattelse, at der er tale om en praksis, som har indgivet en berettiget forventning om en retsstilling svarende til det praktiserede. Retsstillingen belyses med fremhævelse af de forhold, der kan begrunde en sådan forventning.

 

Ole Hasselbalch er lic. jur. (Aarhus) og jur. dr., docent (Stockholm), professor i erhvervsret ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Ole er kendt for en omfattende arbejdsretlig produktion samt et mangeårigt arbejde som rådgiver for organisationer og virksomheder inden for foreningsret samt arbejds- og ansættelsesret.

Vi glæder os til at byde velkommen til dette fyraftensmøde på Juridisk Institut.

 

Program:

17.00: Ankomst og forfriskning

17.15: Velkommen v. Natalie Videbæk Munkholm

17.15: Oplæg v. Ole Hasselbalch

18.30: Spørgsmål og kommentarer

18.55: Tak for i dag      

Praktisk information:

 

  • Arrangementet henvender sig til jurister, der arbejder med ansættelsesret, kollektiv arbejdsret eller HR.
  • Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.Tilmeld dig på:
    https://auws.au.dk/arbejdsretlige_kutymer
  • Instituttet byder på en forfriskning ved ankomst.
  • Lokale:Vandrehallen, bygning 1410, Aarhus Universitet (Ringgaden)
  • Arrangør: Juridisk Institut, lektor Natalie Videbæk Munkholm (nvm@law.au.dk)
  • Der udleveres deltagerbevis til deltagere.
Juridisk Institut