EAPIL Konference 2021

Konference om International privatret på Aarhus BSS samler teoretikere og praktikere fra hele Europa for at diskutere den internationale privatret i Europa og de udfordringer, som blandt andet tiltagende digitalisering og fragmentering medfører.

26.09.2019 | Didde Trolle Pedersen

Søauditorierne

Konferencen holdes i Søauditorierne 2021

Dato ons 27 maj fre 29 maj
Tid 10:00    15:00
Sted Søauditorierne, Aarhus Universitet

De grænseoverskridende privatretlige forhold er konstant stigende, hvilket gælder både erhvervsforhold og private forhold som for eksempel international handel og familiemæssige relationer.

Både private borgere og virksomheder har i højere grad brug for klarhed omkring værneting og lovvalg. Dette retsområde har siden Amsterdam-traktaten 1999 været i fokus i EU, hvor adskillige nye retsakter har set dagens lys. De forskellige EU-retsakter, internationale konventioner og nationale reguleringer rejser en række spørgsmål som praktiserende jurister og myndigheder bør kende til og være opmærksomme på.

På grund af coronavirus er konferencen udskudt til 27. - 29. maj 2021 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og er samtidig den første konference i rammen af The European Association of Private International Law (EAPIL), som er grundlagt i 2019 og bliver endeligt etableret i forbindelse med afholdelsen af konferencen på Aarhus BSS, Aarhus Universitet 2020.

Konference
Tags: Privatret, international privatret, jura, retslige forhold, EU, international handel