Domstolskontrol i Norden

Seminar med oplæg fra forvaltningsretseksperter fra universiteter i Danmark, Norge og Sverige.

13.11.2017 | Michael Schrøder

Dato tor 23 nov fre 24 nov
Tid 12:30    12:00
Sted Frokostrummet (rom 312), bygning 1414, 3. etage, Juridisk institut, Aarhus Universitet

Program:

Torsdag 23. november 2017

12:30 Velkommen ved professor Søren H. Mørup, Aarhus Universitet

12:35 Förvaltningsdomstolar i Sverige Professor Joakim Nergelius, Örebro Universitet

13:20 Pause

13:30 Domstolskontrol med forvaltningen i Danmark, herunder overvejelser om forvaltningsdomstole Professor Karsten Revsbech, Aarhus Universitet

14:15 Forvaltningsdomstoler i Norge Professor Eivind Smith, Universitetet i Oslo

15:00 Pause

15:15 Individualiseringskrav i norsk forvaltningsrett Advokat Olav Haugen Moen, Kommuneadvokaten i Oslo Kommentar ved professor Karsten Revsbech, Aarhus Universitet

16:00 Slut

Fredag 24. november 2017

09:10 Velkommen ved professor Søren H. Mørup, Aarhus Universitet

09:15 Det offentlige som procespart – forvaltningsrettens virkning i civilprocessen Adjunkt Frederik Waage, Syddansk Universitet

10:00 Domstolsprövning av förvaltningens åtgärder i Sverige Docent Henrik Wenander, Lunds Universitet

10:45 Pause

11:00 Förvaltningsskön som prövningsbegränsning? Några komparativa iakttagelser av domstolskontroll och förvaltningsskön i Sverige och Österrike Doktorand Torvald Larsson, Lunds Universitet Kommentar ved professor Eivind Smith, Universitetet i Oslo

11:30 Forvaltningsskjønn som prøvingsbegrensning i Norge og Frankrike Førsteamanuensis Iris Nguyen Duy, Universitetet i Agder

12:00 Seminarslut

I forlængelse af seminaret den 24. november forsvarer Niels Langager sin ph.d.- afhandling. Se opslag.

Tilmelding senest fredag den 17. november kl. 12.00 til:

cita@law.au.dk

Seminar