CREDI "Brown Bag" seminar

Digitaliseringsklar og agil erhvervsrettet miljølovgivning – med særlig fokus på de konsekvenser, som det nye reguleringsdesign, anvendelsen af konstitutive GIS-kort og selvbetjeningssystemerne må forventes at få i forhold til rekursadgang og -behandling

21.05.2019 | Linda Andersen

Dato tir 10 sep
Tid 12:00 13:00
Sted Lokale 247, bygning 1410, Juridisk Institut, Bartholins Allé 16, Aarhus C


Ved professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, BSS, Aarhus Universitet.

Big data og digitalisering er naturlige elementer i den moderne miljølovgivning og -forvaltning. Det er samtidig nødvendigt ved formulering af regler, planer og afgørelser – herunder afgørelser, der træffes ved algoritmisk beslutningstagning – at være opmærksom på, at de gældende internationale, EU og konstitutionelle krav om retssikkerhed, demokratisk inddragelse og miljøkvalitet m.v. skal respekteres. Med dette indlæg – der er baseret på nogle foreløbige forskningsresultater – vil der blive givet nogle eksempler på, hvad der karakteriserer den aktuelle digitaliseringsklare miljølovgivning og de udfordringer, digitaliseringen må indebære ift. de eksisterende klagesystemer. Det er forskningshypotesen bag det igangværende projekt, at betingelserne for en efterprøvelse ændres og begrænses på grund af digitaliseringen (dvs. på grund af den omskrivning, der foretages fra lovtekst til programsprog, anvendelsen af digitale konstitutive kort samt anvendelsen af selvbetjeningssystemer).

Juridisk Institut