Besøg en ph.d.'er

Fem ph.d.-stipendiater på Juridisk Institut holder dørene til deres kontorer åbne, så interesserede kan kigge inden for til en snak om livet som ph.d.'er.

16.02.2018 | Michael Schrøder

Dato tor 01 mar
Tid 09:00 16:00
Sted Juridisk Institut, Bartholins Allé 16, Bygning 1410, 1411 og 1415

Lærke Assenbjerg

Ph.d.-stpendiat i miljøret

Jeg hedder Lærke og skriver en ph.d. afhandling inden for miljøretten. Jeg er 4+4-stipendiat, hvilket betyder at jeg har kombineret cand.merc. (jur.) med ph.d.-uddannelsen.

Det er en god ordning, når man – lige som jeg selv – finder ud af i løbet af studiet at man gerne vil forske i et retsområde – i mit tilfælde miljøretten. Mit ph.d. projekt handler om den retlige beskyttelse af miljøet i forbindelse med landbrugets produktion, herunder de virkemidler der anvendes.

Jeg vil gerne fortælle mere om livet som ph.d.-studerende, så kom til en uformel snak – min dør er åben.

Besøg Lærke Assenbjerg: Bygning 1411, kontor 157. Kontakt: assenbjerg@law.au.dk

Asger Lund Sørensen

Ph.d.-stipendiat i arbejds- og ansættelsesret

Mit projekt undersøger platformsøkonomien, herunder digitale platforme som Happy Helper, Uber, m.fl. Vores arbejdsmarkedsregulering er bygget op omkring nogle retlige modeller, og i projektet ser jeg nærmere på, om de traditionelle løsninger også kan rumme det arbejde der formidles digitalt.

Jeg skriver en ph.d., fordi jeg får lov at dykke ned i et, efter min mening, højaktuelt emne, og samtidig får mulighed for at tilegne mig analytiske evner i en grad, der vil komme mig til gode, uanset hvad fremtiden end måtte byde på.

Det bedste ved at være ansat på Juridisk Institut er, at der altid er et forum at lufte sine tanker i, men at man også kan få ro til at fokusere, når man har behov for det.

Besøg Asger Lund-Sørensen: Bygning 1415, kontor 205. Kontakt: als@law.au.dk

Kristian Torp

Ph.d.-stipendiat på deltid (samtidig ansat som advokatfuldmægtig ved Holst, Advokater)

Mit projekt, der har titlen ”ulovlige aftaler”, vil forsøge at klarlægge de civilprocesretlige og obligationsretlige konsekvenser af, at i øvrigt gyldigt indgået aftale strider imod præceptive lovregler uden for formuerettens område.

Jeg skriver en ph.d., fordi jeg ønsker at udvikle min juridiske metode. Det gør det kun federe, at jeg samtidig kan specialisere mig i et selvvalgt emne.

Det bedste ved at være ansat på Juridisk Institut er, at man konstant er opgivet af folk, der er landets ypperste eksperter inden for deres respektive områder. Det inspirerer til selv at ”gøre sig umage".

Besøg Kristian Torp: Bygning 1410, kontor 332. Kontakt: kto@law.au.dk

Jimmi Fevre Bruun

Jeg hedder Jimmi og er startet i en ph.d.-stilling i september 2017. Jeg er cand.jur. fra Aarhus universitet.

Mit emne har overskriften "produktansvar." Hovedproblemet er ikke reglernes indhold, men reglernes indbyrdes forhold og forholdet til andre regler, fx forholdet til den almindelige erstatningsret og de køberetlige mangelsregler.

Jeg har valgt emnet, dels fordi der kun i begrænset omfang allerede findes forskning på området, dels fordi det er et emne med stor variation og mange forskellige vinkler. Det sidste er vigtigt for mig, når man skal arbejde med emnet i 3 år.

Besøg Jimmi Fevre Bruun (efter kl. 14.00): Bygning 1410, kontor 324. Kontakt: jfb@law.au.dk

Stefano Cattelan

My name is Stefano, I come from Venice (Italy) and I started my PhD in September 2017. My research field is the History of International Law. More specifically, my research project involves the analysis of the genesis of the law of the sea in the Modern Age, as well as its later developments.  

I am writing a PhD because as long as I was writing my master thesis I realized that I really loved to write and create new knowledge. The best part of working at the university is being part of an incredibly stimulating and inspiring working environment. You learn new things both from a professional point of view and from a strictly personal-cultural one. You also  have the opportunity to travel for conferences around Europe and beyond, and to have fruitful exchanges of ideas with people from around the world. We also have the chance to teach and transmit our passion for our academic field.

Life as a PhD-student is awesome because you have great flexibility and you are free to organize your work in the most suitable way. At the department, we also organize PhD group activities in order to build strong personal relationships.

Besøg Stefano Cattelan: Bygning 1415, kontor 106. Kontakt: stc@law.au.dk

Åbent hus