Afskedshyldest til Gorm Toftegaard Nielsen

Efter næsten 28 år som professor takker en af dansk rets helt store personligheder af. Dette markeres onsdag den 18. januar 2017 kl. 14.00 til 17.00 i Aulaen på Aarhus Universitet med efterfølgende reception i Vandrehallen.

20.10.2016 | Lektor Lasse Lund Madsen

Dato ons 18 jan
Tid 14:00 17:00
Sted Aulaen på Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C
Gorm Toftegaard Nielsens afskedsreception på Aarhus Universitet 2017

Klik på billedet for at forstørre

Program:

• Velkomst ­

”Gorm - set med en udvalgsformands og censors øjne”
Ved Bjarne Christensen, fhv. landsretspræsident

Lovgiversignal ved straffutmålingen – dansk inspirasjon for norsk rett”
Ved Magnus Matningsdal, høyesterettsdommer, professor, dr. juris, Norge

"Nogle bemærkninger om aflevering og afslutning”
Ved Lasse Lund Madsen, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

”Gorm som lærer, inspirator og statsretsekspert”
Ved Jens Peter Christensen, højesteretsdommer, professor, dr.jur.

Reception ­  

> Download invitation og program som pdf-fil

Reception