Strategi

Foto: AU Kommunikation

Juridisk Institut er omfattet af strategierne for Aarhus BSS og Aarhus Universitet. Juridisk Institut har derudover igangsat en proces og er ved at udarbejde en strategiplan for instituttet.

Aktuelt arbejder instituttets strategiudvalg på at udfærdige et udkast til en strategiplan, og den skal efterfølgende til høring på instituttet.

Det forventes, at den endelige strategiplan er på plads i efteråret 2015.