Strafferet, straffeproces, politiret og kriminologi

Specialer inddelt efter årstal

2016

MATHIAS MIKKELSEN
Straf for fareforvoldelse - Anvendelsesområdet for straffelovens § 252, stk. 1

TILDE HOVE JACOBSEN
Handel med kvinder til prostitution

2015

MINNA JEAN HELLES BJERRING HANSEN
Udlevering - af lovovertrædere til retsforfølgning med særligt fokus på den politiske forbrydelse

ADAM HECKSCHER
Forvaring - en undersøgelse af straffelovens forvaringsbestemmelse i lyset af domspraksis
og udviklingen i prøveudskrivningspraksis

LOUISE WATSON
Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager 

2014

ANNE-LOUISE ENSTED STISEN
Den kriminelle lavalder - analyse af lovændringen i 2010 og med særlig perspektivering til den erstatningsretlige lavalder 

2013

KATRINE HOEG
Straffrihed på grund af sindssygdom - Med særlig opmærksomhed på sindssygelige rustilstande 

2012

MAJA FRYDENDAHL MIKKELSEN
Straffelovens § 16

MICK VILLADSEN
Retshåndhævelsesarrest - varetægtsfængsling på baggrund af retsfølelsen 

2011

ANDERS NØRGAARD JENSEN
Retsfølelsens rolle i kriminallovgivningen

ANNE SCHMIDT
Brugen af sagkyndige i straffeprocessen

STEFAN BINDERUP MARTENS
Sigtedes adgang til aktindsigt i straffesager 

2010

INGE THERESE BILGRAV JENSEN
Privatlivskrænkelser på internettet

HENNING FUGLSANG SØRENSEN
Den mistænktes retsstilling
 

2009

MORTEN BALZER HEIDE
Strafferetlig sanktionering af ophavsrettigheder 

2008

MARIA HÅKANSSON BRØGGER
Ungdomssanktionen - En gennemgang af straffelovens § 74 a samt en analyse af eventuelle behov for en reform indenfor området