Persondata- og digitalisering

Specialer inddelt efter årstal

2018

MARCUS ANDREAS JENSEN
Placering af dataansvar

MAGNUS NØRGAARD SØRENSEN
Platformsøkonomien og arbejdsskadesikringsloven

FREDERIKKE SCHLITTERLAU og JULIE ENØ JENSEN
Agilitet i implementering af persondataforordningen - En juridisk og erhvervsøkonomisk analyse af databeskyttelse gennem design under en agil tilgang

LARS FROSTHOLM
Fake news og ytringsfriheden

SUSY DELEURAN
DPO’ens kvalifikationer, uafhængighed og funktioner

HANY DUGHAIM
Internationale persondataoverførsler - en bedømmelse af privacy shields konformitet med persondataforordningen

2017

BENT BRO MILTERSEN
Dataansvarlig eller databehandler – med særligt fokus på advokater

KASPER BILDE NIELSEN
Databehandleren i nugældende og fremtidig persondataret

MAKAR HOLST
Internationale persondataoverførsler

ANNE BRØNDUM & NINA WONSBECK
Medarbejderens retsstilling i den digitale verden - I et juridisk og økonomisk perspektiv

2016

PERNILLE DØSSING ELMSTRØM
Elektronisk overvågning på arbejdspladsen

AMALIE HØJRUP PEDERSEN
Medarbejderen i den digitale verden - med fokus på arbejdsgiverens kontrolbeføjelse

DIANA BØJESEN
Agil softwareudvikling under den nye Udbudslov - En erhvervsøkonomisk og juridisk analyse af det agile udvikllngsparadigme i et udbudsretligt perspektiv

ANN SOFIA FELDTMANN JØRGENSEN
Direkte og adfærdsbaseret elektronisk markedsføring - Med særligt brug af samtykke og personoplysninger

2015

 

2014

 

2013

LISE ELISABETH JENSEN
Uanmodet henvendelse på de sociale medier - En analyse af forbrugerens retsstilling samt forslag til forbedring heraf (it-ret)

2012

 

2011

 

2010

INGE THERESE BILGRAV JENSEN
Privatlivskrænkelser på internettet (it-ret)

2009

MARIE SKJØDT LAURIDSEN
Databasebeskyttelse i Danmark (it-ret) 

PERNILLE KIRK ØSTERGAARD
Grænseoverskridende behandling af persondata og dataoverførsler til tredjelande med fokus på særlige reguleringsformer beregnet til den private sektor 

2008

 

2007

HELENE VINTEN MADSEN
Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester - Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere (it-ret)