EU-ret og folkeret

Specialer inddelt efter årstal

2018

KASPER KJÆR JENSEN
Udgør den humanitære folkeret en begrænsning af terrorbestemmelsen i straffelovens § 114?

2017

SEBASTIAN BECKER
Overvæltningsargumentets betydning i kartelerstatningssager

JONAS ANDERSEN og EMIL MELDGAARD
Adgang til væsentlige faciliteter - I et konkurrenceretligt og industriøkonomisk perspektiv

2016

SELINA LAUTRUP ROSENMEIER
Dannelse af stater i moderne folkeret

ANNE-MARIE BACH HOFFMANN
Den internationale omgåelsesklausul - En væsentlig forringelse af grænseoverskridende koncerners retsstilling?

2015

CHARLOTTE LØCHTE
EU og danske sociale ydelser med særligt henblik på statens uddannelsesstøtte

NANA HARBO
Ansvar for skade på miljøet - komparativ analyse af den amerikanske CERCLA lovgivning og EU's miljøansvarsdirektiv 

ULRICK JUNGE
Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret

2014

LISE BRÆNDSTRUP
Parallelimport af lægemidler. Særligt med fokus på co-branding

ANDREAS RIX
Konsumption af eksemplarspredningsretten – en undersøgelse af det nye digitale konsumptionsprincip efter C-128/11 (UsedSoft)

PETER STENTOFT
Anvendeligheden af artikel 101 TEUF på sportslige anliggender, herunder særligt UEFA’s regler om “Financial Fair Play” 

SOPHIE CHARLOTTE PANK
What is the scope of legal self-defense in International Law? Jus ad bellum with a special view to new frontiers for self-defense

2013

FLEMMING VANG CHRISTENSEN
Bæredygtighedskriterierne i VE-direktivet

METTE SØSTED
Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i et dansk, EU-retligt og folkeretligt perspektiv

DORTHE KYNDE NIELSEN
Udvisning af EU-borgere med fokus på administrativ udvisning

PERNILLE TEGLBERG JØRGENSEN
Uledsagede mindreårige asylansøgere - Med særlig fokus på danske regelændringer set i lyset af FN's konvention om Barnets Rettigheder

MILLE RUDBECK-THOMSEN
Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame - med primært fokus på Google AdWords.docx

2012

MORTEN SØNDERGÅRD PEDERSEN
Forfølgelsesbegrebet i FN’s Flygtningekonvention

MORTEN E. G. JØRGENSEN
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og betydningen for dansk ret

VIVIAN JACOBSEN
Konkurrencepræget dialog - En analyse af Udbudsdirektivet art.29

CHRISTIAN ANDERSEN-MØLGAARD
Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter - Om forholdet mellem ILO 94, EU-retten og praksis hos danske myndigheder

SARAH GAHRN MØLLER
Særprægsbedømmelsen: En kritisk analyse af EU-Domstolens praksis i relation til oprindeligt og indarbejdet særpræg

ANDERS AABY RECHENDORFF
ICC & Uganda - komplementaritet og antagelighed i Rom-statutten 

2011

HENNING FUGLSANG SØRENSEN
EU‐retlige og forvaltningsretlige aspekter ved kommunernes tilsyn med taxiførere

JANNICK PREHN BRØNDUM
Tidsbegrænset ansættelse ‐ den ikke rettidige implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse og den heraf følgende retsstilling for de tidsbegrænset ansatte

THEA BYTOFTE
Indskrænkninger i arbejdsgiverens afskedigelsesret i EU-retligt perspektiv

KRISTIAN PEDERSEN
Konkurrenceretlig analyse af tying og bundling på baggrund af EU-praksis 

2010

SHANNA SØRENSEN
Forbrydelser mod menneskeheden -Det individuelle ansvar

CHRISTINA BARNOW
Udvisning, særligt med henblik på EU-borgere

MATHILDE THISTED PETERSEN
Implementeringen af kvotedirektivet i dansk ret

MARIA NIELSEN
Tying og bundling under TEUF artikel 102 -Med særlig fokus på betydningen af Microsoft-sagen og offentliggørelsen af Vejledningen

LINDA THI THAO UYEN NGUYEN
Udlændingelovens § 9, stk. 8, med særlig fokus på 2.pkt. 

2009

LOUISE HAUBERG WILHELMSEN
Nyttiggørelsesbegrebet - i et EU-retligt perspektiv

ANNE FUNCK HANSEN
Forholdet mellem statsimmunitet og jus cogens

CAMILLA WINTHER WAGNER
Udvisning af udlændinge i forbindelse med strafbare forhold - og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions indflydelse herpå

PERNILLE KIRK ØSTERGAARD
Grænseoverskridende behandling af persondata og dataoverførsler til tredjelande med fokus på særlige reguleringsformer beregnet til den private sektor 

2008

OLE TERKELSEN:
Objektive Regimer i Folkeretten 

2007

HENRIK GJERLUF THOMSEN
Anvendelse af direktivstridige regler 

2006


2005

 

2004

 

2003

KRISTINE RØBJERG
Common Law & The Human Rights Act 1998

CLAUS ULRICH SCHOUSBOE
The concept of damage as an element of the non-contractual liability of the European Community 

2002

BERIT BIRKEMOSE & STINE DYHR
Implementering af VVM-direktivet i dansk ret