Arbejds- og ansættelsesret

Specialer inddelt efter årstal

2017

ANNE RAHBEK HOLM
Offentligt ansattes ret og pligt til whistleblowing

SOFIE WIDAHL CHRISTENSEN
Platformsøkonomien i et arbejdsretligt perspektiv

ANNE BRØNDUM & NINA WONSBECK
Medarbejderens retsstilling i den digitale verden - I et juridisk og økonomisk perspektiv

NINA SIMONI VESTERGAARD PEDERSEN
Ansattes ophavsrettigheder til værker frembragt i ansættelsesforhold - et spændingsfelt mellem ophavsret og ansættelsesret

 

2016

PERNILLE DØSSING ELMSTRØM
Elektronisk overvågning på arbejdspladsen

AMALIE HØJRUP PEDERSEN
Medarbejderen i den digitale verden - med fokus på arbejdsgiverens kontrolbeføjelse

CAROLINE SYLVESTER
Udvalgte ansættelsesretlige problematikker ved virksomhedsoverdragelse fra et konkursbo

HANS L. TOFTDAHL
Whistleblowing - Fra en arbejdstagervinkel

KARINA MARGRETHE KRISTENSEN
Arbejdsgivers konkurrencebeskyttelse på sociale medier - når medarbejderen er forbundet med arbejdsgiverens kunder og forretningsforbindelse efter ansættelsesforholdets ophør

 

2015

MADS SØE HAMMER
Kontrol af udenlandske tjenesteydere og deres arbejdskraft i Danmark

2014

STEPHANIE MARIE AGGER GREVSEN
Psykiske arbejdsskader - Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb

MICHAEL HOLMER
Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens § 12 - en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

2013

METTE SØSTED
Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i et dansk, EU-retligt og folkeretligt perspektiv

2012

CHRISTIAN ANDERSEN-MØLGAARD
Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter - Om forholdet mellem ILO 94, EU-retten og praksis hos danske myndigheder

IBEN BUNDGAARD JACOBSEN
Ligebehandling på arbejdspladsen - med særligt henblik på graviditet og fertilitetsbehandling

ANNA CHRISTENSEN
Bevisbyrderegler indenfor dansk arbejdsret - med særlig fokus på forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven

2011

MARLENE LASSEN
Vikarbureauansatte vikarers retsstilling i dansk arbejdsret

NINA KUHLMANN PEDERSEN
Sexchikane på arbejdspladsen

JANNICK PREHN BRØNDUM
Tidsbegrænset ansættelse ‐ den ikke rettidige implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse og den heraf følgende retsstilling for de tidsbegrænset ansatte

THEA BYTOFTE
Indskrænkninger i arbejdsgiverens afskedigelsesret i EU-retligt perspektiv

2010

 

2009

 

2008

AGNETE BRUS KRUSELL:
Lov om Lønmodtagernes Garantifond - særligt dens samspil med konkurslovenes regler

FRANK THØGERSEN
Medarbejderklausuler - vor tids stavnsbånd? 

2007

PERNILLE PRIMDAL KVIST
Godtgørelser inden for ansættelsesretten - med særligt fokus på kumulation af godtgørelser og godtgørelsesniveauet