Gymnasiesamarbejdet på Juridisk Institut

For at styrke samarbejdet med gymnasieskolerne opretter Juridisk Institut to nye initiativer fra 2017.

Faglig dag

I samarbejde med de interesserede gymnasieskoler etableres en årlig faglig dag, hvor gymnasieklasser, der har samfundsfag på højt niveau, kan komme ind på Juridisk Institut og blive undervist i forskellige emner. Emnerne fastlægges efter, hvad gymnasieklasserne skal gennemgå som en del af deres undervisning i øvrigt, f.eks. samfundets opbygning, institutioner, EU og økonomi. Der vil være tale om en halv dag, hvor de studerende kan få ”undervisning” af forskellige forskere fra Instituttet.

Morgensamling

Juridisk Institut tilbyder gymnasier i nærområdet, at de altid kan kontakte instituttet, hvis der er spørgsmål, som er særligt aktuelle for unge i aldersgruppen. En relevant forsker kan således komme og holde et kort oplæg til diskussion om det ønskede emne/spørgsmål i forbindelse med gymnasiets almindelige morgensamling. Som eksempler kan nævnes: Hvad skal man være opmærksom på, hvis man udvikler en App? Hvad man må gøre med billeder af andre? osv.

 

 

Kontakt

Hvis du ønsker mere information om de to initiativer, kan du kontakte:

Nicolaj Sivan Holst, Adjunkt
Mail: nh@law.au.dk