Research Group on Taxation

Hvordan holder vi sammen på vores skattesystem?

Regler og praksis inden for skatter, moms og afgifter ændrer sig så ofte, at både borgere, virksomheder, lovgivere og myndigheder har svært ved at følge med. Reguleringen af skatteområdet bliver i stigende grad brugt som et politisk styringsredskab - også til en række ikke-fiskale og ofte modsatrettede formål. Det skaber en lovgivningsmæssig turbulens, som truer med at ødelægge den overordnede systematik, som vi har bygget op gennem århundreder.

Samtidig kommer det stigende fokus på skat, skatteunddragelse, momssvindel og den globaliserede økonomi samt OECD's projekt om et nyt internationalt skattesystem til at medføre store ændringer i både national og international skatteret.

Research Group on Taxation vil udgøre et fagligt samlingspunkt for forskere og praktikere inden for bl.a. momsret, toldret, selskabsskatteret, afgiftsret og indkomstskatteret - både nationalt og internationalt og på tværs af discipliner og institutioner - og derigennem bidrage til kritisk debat og konstruktivt sammenspil om ovenstående udfordringer. 

Gruppekoordinator

Malene Kerzel

Professor
M
H 1414, 217
P +4587165709

Gruppemedlemmer

Wilhelm Grøfte

Ph.d.-studerende

Dennis Ramsdahl Jensen

Professor
M
H 1414, 215
P +4587165416

Inge Langhave Jeppesen

Professor
M
H 1415, 206
P +4587165191

Malene Kerzel

Professor
M
H 1414, 217
P +4587165709

Anders Nørgaard Laursen

Professor
M
H 1414, 212
P +4587165129
P +4540845522

Jan Pedersen

Professor
M
H 1414, 218
P +4587165719

Henrik Stensgaard

Professor
M
H 1414, 214
P +4587164892

Det sker

Ingen nyheder i denne liste