Program formiddag

Det handler konferencen om

På åbningskonferencen for Center for Små og Mellemstore Virksomheder kommer vi 360 grader rundt om SMV’ernes potentiale og udfordringer.

Vi præsenterer de seneste forskningsresultater omkring SMV’ernes veje til udvikling og vækst, som er baseret på flere års forskning i tæt samarbejde med SMV’erne selv. Fokus er på viden, inspiration og konkrete redskaber, som f.eks. 1) hvordan ejerlederens personlighed spiller ind på virksomhedens muligheder og trusler, 2) hvilke ubetrådte stier I som virksomhed med fordel kan udforske, og 3) hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvor du tjener pengene.

Tre ejerledere stiller beredvilligt op og fortæller om, hvordan de har brugt værktøjerne og arbejdet med dem som ledere, med deres virksomhed og med deres forretningsmodel. Derudover er der indlæg fra blandt andet Dansk Industri.

Læs mere om centeret:

Oplægsholdere og ordstyrer

Ordstyrer: Leif Beck Fallesen

Som grundlægger af Børsens Gazelleundersøgelser, fast kommentator på TV2 Finans og ikke mindst som bestyrelsesformand i en mellemstor virksomhed, vil Leif Beck Fallesen dagen igennem sætte konferencens emner i perspektiv.

Mette Neville

Mette er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS. Hun har i over 15 år forsket i SMV’erne, er selv ud af en ejerlederfamilie og har siddet i bestyrelser for SMV'er. Hun er initiativtager til Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder og er ansvarlig for Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV. Folk, som har været i selskab med Mette, vil nikke genkendende til hendes passion for SMV’erne.

Tove Brink

Tove er lektor og ph.d. på Syddansk Universitet og arbejder tæt sammen med Center for Små og Mellemstore Virksomheder omkring Vidensforumprojektet, hvor 32 SMV’er gennemgår et 4-årigt sparrings- og udviklingsforløb.

Nils Henrik Wegener

Nils er partner, leder af PwC Strategisk forretningsudvikling målrettet SMV og repræsenterer PwC i Vidensforum. Han er strategisk og økonomisk rådgiver ved kommerciel udvikling af nye og eksisterende forretningsmodeller. Nils afholder ofte kurser og foredrag for ejerledere, bestyrelser og ledelsesteams om strategisk udvikling af forretningsmodeller og sammenhængen mellem strategi, eksekvering og værdiskabelse.  Nils har en baggrund som statsautoriseret revisor. 

Carsten Fode

Som advokat og partner i Kromann Reumert og adjungeret professor på Aarhus BSS deltager Carsten i aktiviteterne Center for Små og Mellemstore Virksomheder. Herunder værdiskabende bestyrelsesarbejde i SMV’er.

Aleksandra Gregoric

Som lektor på CBS’s Center for Corporate Governance og samarbejdspartner i Center for Små og Mellemstore Virksomheder har Aleksandra bl.a. fokus på ledelse og governance i SMV’er.

Sidsel Dyrholm Holst

Chef for MMV & Entrepreneurship i Dansk Industri, hvis medlemsvirksomheder beskæftiger over 1,5 mio. medarbejdere i ind- og udland. Langt størstedelen af DI's medlemmer er små og mellemstore virksomheder. DI beskæftiger sig derfor indgående med mange af de emner og dagsordener som optager de mindre virksomheder, herunder eksempelvis adgang til kapital, regelforenkling, digitalisering, automatisering og ledelse.

René Franz Henschel

René har som professor i formueret og medlem af Center for Små og Mellemstore Virksomheder fokus på de kontrakter og betalingsfrister, som SMV’erne udsættes for og som kan være både urimelige og i værste fald ulovlige.

Lars Henrik Gam Madsen

Lars Henrik er professor i formueret. Han har beskæftiget sig intensivt med reglerne om virksomhedspant, hvor han bl.a har undersøgt, om virksomhedspantet opfylder sit formål: At forbedre SMV'ernes finansieringsmuligheder.

René Bysted

Ovenstående spørgsmål diskuterer Lars Henrik med René Bysted, som er Erhvervskundechef i Nykredit og varm fortaler for virksomhedspant.

Hvad er Center for Små og Mellemstore Virksomheder?

Center for Små og Mellemstore Virksomheder vil skabe viden om, hvad der skaber vækst i SMV’er, og hvilke udfordringer SMV’erne slås med ift. at skabe og fastholde vækst og udvikling. Det forskningsmæssige fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser, som på de interne drivere for vækst, f.eks. forretningsudvikling, innovation, ledelseskompetencer, mv.

Center for Små og Mellemstore Virksomheder vil anvende den opnåede viden til at udvikle skræddersyede redskaber, som kan understøtte SMV'ernes udvikling. Disse stilles gennem aktiviteter målrettet SMV’erne - som fx denne konference - til rådighed for virksomhederne og deres rådgivere. SMV'ernes anvendelse af redskaberne bliver monitoreret og evalueret af forskere for at sikre, at der skabes “viden, der virker”.

Nøgleord for Center for Små og Mellemstore Virksomheder: rammebetingelser, forretningsmodeller, innovation, ledelses- og bestyrelseskompetencer, indsigt, viden, netværk og formidling i øjenhøjde.

Pris og tilmelding

  • Konferencen er udsolgt

Tid og sted

Tirsdag d. 24. november 2015, kl. 8.30 til 16.15
I Aulaen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C

Program eftermiddag

Tilmeld dig inden 1. november

  • Du får den nyeste viden inden for vækst for SMV'er
  • Du får inspiration og værktøjer til at løse konkrete opgaver
  • Der er kun et begrænset antal pladser til ikke-ejerledere
  • Du får rabat, hvis du tilmelder dig inden 1. november
  • Deltagerbevis: Konferencen opfylder betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at konferencen har relevans for eget faglige virke.

Partnere

Forskningen, som præsenteres om formiddagen på konferencen, er udviklet i Vidensforum, som er et strategisk samarbejde mellem PwC, Nykredit og Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet

Spørgsmål ang. konferencen

Pernille Hjorth Nielsen
Konferencekoordinator
Mail: phj@au.dk 
Tlf.: 8715 2361
Mobil: 2184 1124

Spørgsmål ang. SMV-centeret

Mette Neville
Professor
Leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Mail: men@law.au.dk
Tlf.: 8716 4917