Udvikling og vækst i SMV'erne

Kurser

Om SMV-centeret

Center for Små og Mellemstore Virksomheder skaber viden om, hvad der skaber vækst i SMV’er, og hvilke udfordringer SMV’erne slås med ift. at skabe og fastholde vækst og udvikling. SMV'erne udgør rygraden i dansk økonomi, men halter efter vores nabolande med hensyn til vækst i produktivitet og innovation.

Det forskningsmæssige fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser, som på de interne drivere for vækst, f.eks. forretningsudvikling, innovation, ledelseskompetencer, mv. Den opnåede viden bruges bl.a. til at udvikle skræddersyede redskaber, som kan understøtte SMV'ernes udvikling. Disse stilles gennem aktiviteter målrettet SMV’er til rådighed for virksomhederne og deres rådgivere. SMV'ernes anvendelse af redskaberne bliver monitoreret og evalueret af forskere for at sikre, at der skabes “viden, der virker”.

Centerleder

Forskning i SMV'er

  • Finansiering: Finansieringsformer, sikkerhedsstillelse, rekonstruktion, konkurser og skat
  • Organisation og ledelse: Selskabsretten, vedtægter og ejeraftaler, bestyrelsens rolle, forretningsudvalg, ejer- og kontrolstrukturer
  • Innovation: innovationsbehov, drivere, barrierer, patenter og varemærker samt immaterielle rettigheder
  • Kontrakter og compliance: Udbud, contract management, betalingsbetingelser, regnskab og revision

 

Redskaber til udvikling og vækst

Med henblik på at sikre at både forskningsprojekter og de udviklede redskaber afspejler de reelle vidensbehov i SMVerne, vil forskergruppen løbende være i samarbejde og dialog med SMV’er og deres rådgivere.