Program

12.00-13.00: Registrering, frokostreception i Vandrehallen.

13.00-13.05: The Law Quartet

Strygekvartet med unge dygtige musikere fra Musikkonservatoriet.

13.05-13.15: Velkomst

Rektor Brian Bech Nielsen byder velkommen til eftermiddagens arrangement

13.15-13.25: Om juristerne, samfundet og fremtiden

Åbningstale ved Sara Gundelach Vergo, formand for Djøf Offentlig

13.25-13.30: The Law Quartet

Strygekvartet med unge dygtige musikere fra Musikkonservatoriet.

13.30-13.40: Jurister som værdibærere i den digitale transformation

Center for Ret & Digitalisering er for en umiddelbar betragtning blot en satsning på forskning og undervisningsudvikling på Aarhus BSS. Centerleder, lektor ph.d. Hanne Marie Motzfeldt, ser dog også centerets etablering som et bidrag til det omkringliggende samfund.

13.40-14.15: Digitalisering – hvilke forskningsmæssige opgaver står vi overfor?

I dette oplæg vil Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, og professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen give deres bud på, hvilke juridiske forskningsopgaver digitalisering i det offentlige giver anledning til. Jørgen Steen Sørensen vil se på, hvilket behov for praktisk anvendelig forskning, der gør sig gældende på forskellige offentligretlige retsområder. Herefter vil Mads Bryde Andersen se på, hvilke metodiske valg, den juridiske forskning står overfor i arbejdet med at beskrive og klargøre gældende ret i den digitale forvaltning.

14.15-14.45: Kaffepause

14.45-15.20: Juridisk Instituts uddannelser i den digitale fremtid

De danske juridiske uddannelser har i de senere år været udsat for en del kritik i den offentlige debat. Mere interessant er imidlertid, at både DANSK IT og Kammeradvokaten har lagt et konstruktivt arbejde i at forsøge at beskrive, hvad det egentlig er for anderledes kompetencer, som efterspørges i fremtiden. Administrerende direktør for DANSK IT, Rikke Hvilshøj, og partner fra Kammeradvokaten, Sune Fugleholm, holder et fælles oplæg om deres overvejelser om jurauddannelserne i fremtiden.

15.20-15.40: Kort pause

15.40-16.10: Paneldebat

Deltagerne i panelet repræsenterer nogle af de organisationer, der er storaftagere af juridiske kandidater. Samtidig anvender de i hverdagen den juridiske litteratur, der skrives af forskere fra de retsvidenskabelige miljøer. De giver deres bud på aftagernes behov i forhold til både uddannelse og forskning, i en tid hvor mange arbejdsgange og beslutningsprocesser understøttes digitalt.

Paneldeltagere: Ingeborg Gade, direktør for Ankestyrelsen. Lars Frelle-Petersen, digital direktør i Dansk Industri. Lotte Eskesen, formand for Danske Advokater. Christian Lützen, direktør for Nævnenes Hus. Rikke Zeeberg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen.

16.10-16.15: Afrunding

Institutleder, professor dr.jur. Tine Sommer.

16.15- Cava og kransekage


Kontakt

Lisbeth Thonbo, Projektleder - CREDI
lt@law.au.dk
Telefon: 87 16 51 26
Mobil: 28 99 22 32

Åbningsreception af CREDI

Deltag i den officielle åbning af CREDI – Center for Ret & Digitalisering på Juridisk Institut. Du får mulighed for at møde centrets leder Hanne Marie Motzfeldt, og du kan høre en række oplæg om, hvordan den digitale udvikling påvirker den juridiske profession. Du vil blandt andet kunne høre om, hvilke problemstillinger og muligheder vi som jurister står over for.

Mød blandt andre Ingeborg Gade, direktør for Ankestyrelsen. Lars Frelle-Petersen, digital direktør i Dansk Industri. Lotte Eskesen, formand for Danske Advokater. Christian Lützen, direktør for Nævnenes Hus. Rikke Zeeberg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen.


Om CREDI

CREDI samarbejder med andre nationale og internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at undersøge det digitale samfunds følger for retten, og hvorledes viden og kompetencer kan integreres i uddannelser og formidles til hele samfundet.

Ligeledes er CREDI i dialog og samarbejde med offentlige myndigheder, erhvervslivet og relevante organisationer. Med deres bidrag i form af inspiration, viden og erfaring til Centerets arbejde kan CREDI tilbyde såvel teoretisk forskning som forslag til praktisk anvendelige løsninger på digitaliseringens udfordringer til fordel for samfundet som helhed. 

CREDI arbejder på at udvikle en kompetenceprofil til den moderne, digitale jurist, som kan operere med flere relevante kompetencer: sikring af retssikkerhed, digitaliseringsklar lovgivning, udvikling af de digitale redskaber, fortolkning, god forvaltningsskik og sagsbehandling mv. Der vil være tale om at indarbejde nye elementer i de relevante fag på universiteterne samt udarbejde supplerende undervisningsmateriale.


Lokation

Åbningsreceptionen bliver afholdt fredag den 17. august 2018 med ankomst fra kl. 12.00, og arrangementet starter kl 13.00.

Det finder sted i Aulaen på Aarhus Universitet. 
Nordre Ringgade
Bygning 1412
8000 Aarhus C


Tilmelding

Arrangementet er for alle.
Tilmelding er dog nødvendig.

Tilmeldingsfrist er den 1. august.