Om CREDI

CREDI – Center for Ret & Digitalisering – blev etableret i 2018 og har til formål gennem forskning og undervisning at frembringe og formidle viden om retlige aspekter af det digitale samfund.


CREDI VIL

  • Øge viden om digitaliseringens følger for retten gennem forskning
  • Integrere den opnåede viden om ret og digitalisering i uddannelserne
  • Formidle viden og skabe debat om ret og digitalisering

CREDI samarbejder med andre nationale og internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at undersøge det digitale samfunds følger for retten, og hvorledes viden og kompetencer kan integreres i uddannelser og formidles til hele samfundet.

Ligeledes er CREDI i dialog og samarbejde med offentlige myndigheder, erhvervslivet og relevante organisationer. Med deres bidrag i form af inspiration, viden og erfaring til centerets arbejde kan CREDI tilbyde såvel teoretisk forskning som forslag til praktisk anvendelige løsninger på digitaliseringens udfordringer til fordel for samfundet som helhed. 

CREDI arbejder på at udvikle en kompetenceprofil til den moderne, digitale jurist, som kan operere med flere relevante kompetencer: sikring af retssikkerhed, digitaliseringsklar lovgivning, udvikling af de digitale redskaber, fortolkning, god forvaltningsskik og sagsbehandling mv. Der vil være tale om at indarbejde nye elementer i de relevante fag på universiteterne samt udarbejde supplerende undervisningsmateriale.

Mission

Det er CREDI's mission at frembringe, udbrede og fremme anvendelse af videnskabeligt funderet viden om ret og digitalisering, herunder hvorledes hensynet til behovet for retssikkerhed og digitaliseringen af samfundet kan afbalanceres.

Vision

Det er CREDIs vision

  • At være internationalt anerkendt som et førende center for forskning og undervisning i og formidling af viden om digitaliseringens betydning for retten;
  • At identificere de retlige udfordringer digitaliseringen indebærer;
  • At foreslå løsninger på disse retlige udfordringer;

Strategi

CREDI vil forske, undervise, formidle og rådgive tværfagligt, dialogorienteret og inkluderende ved at: 

  • Samarbejde tværfagligt - fx med statskundskab, organisation og ledelse, innovationsvidenskaber, datalogi, psykologi, økonomi - med de relevante nationale og internationale forskningsmiljøer med henblik på at integrere tværfaglig viden i forskning, uddannelse og formidling.
  • Samarbejde med offentlige myndigheder, erhvervslivet og relevante organisationer med henblik på at sikre praktisk anvendelige løsningsforslag.
  • Søge offentlige og private midler til gennemførelse af CREDIs aktiviteter – forskningsprojekter, videnskabelige stillinger, udvikling af uddannelser, konferencer, publikationer mv.