Konference om EU-ret

Juridisk Institut inviterer til konference om EU-retten i Danmark.

09.11.2017 | Michael Schrøder

I 2008 udkom bogen Europæiseringen af dansk ret, som var det første forsøg på en systematisk analyse af, hvordan EU-retten anvendes i Danmark. Konferencen markerer, at der er en ny opdateret fremstilling på vej, hvor de seneste års udvikling er indarbejdet. Det gælder ikke mindst AJOS-dommen, men også andre vigtige domme samt afstemningen om retsforbeholdet.

Såvel bogen som konferencen vil have et bredt sigte og vil rette sig mod såvel universitetsverdenen som praktikere og studerende, der søger oplysninger om EU-rettens anvendelse i Danmark.

Læs mere og tilmeld dig her

Konference