I grådighedens tid – hvad blev der af kampen mod kapitalfondene?

I finanskrisens spæde år blev der blæst til kamp mod kapitalfondene med fængende overskrifter om grådige og uetiske pengemaskiner. I Danmark har man implementeret lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. direktivet, som trådte i kraft i juli 2013. Få indblik i de vigtigste bestemmelser i loven med fokus på, hvilken betydning loven har for kontrollen med denne type investorer.

14.10.2013 | Andreas G. Jensby

Dato fre 29 nov
Tid 13:00 14:00
Sted Lokale 247, bygning 1410

I finanskrisens spæde år blev der blæst til kamp mod kapitalfondene med fængende overskrifter om grådige og uetiske pengemaskiner. Også hedgefondene og andre typer af investorer var under beskydning. De store tab i danske hedgeforeninger blæste yderligere liv til debatten. 

For at sikre en vis kontrol vedtog Europa-Kommissionen i 2011 direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde. I Danmark implementeres lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. direktivet. Loven  trådte i kraft i juli 2013. 

I oplægget gennemgår lektor Hanne Søndergaard Birkmose nogle af de vigtigste bestemmelser i loven med fokus på, hvilken betydning loven har for kontrollen med denne type investorer.

Mødet er for ansatte på BSS og interesserede i forskningsgruppens arbejde. Efter en kort pause vil der efterfølgende være møde i den finansielle forskningsgruppe.

Møde, Research Group Law and Finance