Hanne Marie Motzfeldt medlem af ekspertgruppe

01.06.2018 | Linda Andersen

Foto: Djøf

Kommissionen har lagt en strategi for at få EU-medlemsstaterne i front med udvikling af kunstig intelligens. Som et led i dette arbejde er der nedsat flere ekspertgrupper.

Leder af Center for Ret & Digitalisering, Juridisk Institut, BSS, Aarhus Universitet, Hanne Marie Motzfeldt, er den 30. maj 2018 af Kommissionen blevet udpeget som medlem af Expert Group/New Technologies Formation.


Se yderligere om det fælleseuropæiske arbejde på https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence.

CREDI