Ph.d.-forsvar: Virksomhedspant vs. de klassiske pantsætnings- og sikkerhedsformer

Astrid Millung-Christoffersen vil bl.a. belyse grænsedragningsproblemerne mellem virksomhedspant og de klassiske pantsætnings- og sikkerhedsformer.

27.11.2015 | Andreas G. Jensby

Dato fre 11 dec
Tid 13:00 15:30
Sted Aarhus Universitet, bygning 1342, auditorium 455

Astrid Millung-Christoffersen forsvarer den 11. december 2015 offentligt sin ph.d.-afhandling:

Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Forelæsningens emne:

”Virksomhedspant med særligt henblik på pant i fremtidige fordringer”

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor ph.d. Claus Rohde, Aarhus Universitet (formand)
  • Advokat Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun advokatfirma
  • Professor, jur. dr. Torbjörn Ingvarsson, Uppsala Universitet

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 311/312, bygning 1414.

Ph.d.-forsvar