Ph.d.-forsvar: Loyalitet 2.0 – klassisk dyd i en moderne arbejdsretlig kontekst

Natalie Videbæk Munkholm har bl.a. analyseret retspraksis omkring ansattes handlinger på sociale medier i fritiden, ansattes udveksling af kritik af virksomheden i mails/sms’er/sociale medier – og hvornår man kan sanktioneres ansættelsesretligt.

02.11.2015 | Andreas G. Jensby

Dato fre 04 dec
Tid 13:00 15:40
Sted Aarhus Universitet, bygning 1343, auditorium 275

Natalie Videbæk Munkholms ph.d.-forsvar handler om ”Den arbejdsretlige loyalitetspligt”

Den 4. december forsvarer Natalie Videbæk Munkholm offentlig sit ph.d.-afhandling med titlen:

”Loyalitet i arbejdsretlige relationer”

OBS: Natalies ph.d.-forsvar er desuden en del af en temadag om Arbejds- og ansættelsesret på Juridisk Institut

Er der skærpede krav til ansattes loyalitet – eller til arbejdsgiverens?
Afhandlingen handler om loyalitet – som gensidig kontraktlig forpligtelse både mellem kollektive organisationer og mellem den enkelte arbejdsgiver og arbejdstager. For hvordan udfolder en retlig pligt til loyalitet sig i moderne tider, hvor ansættelsesforholdene har ændret sig fra tidligere tiders familiære eller ’identifikation’ med virksomheden? Og hvad er retspraksis omkring ansattes handlinger og kritik på sociale medier, mails og sms'er i fritiden?

Dette er blot nogle af aspekterne omkring loyalitet på arbejdspladsen, som Natalie giver indblik i til sit forsvar.

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Palle Bo Madsen, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet
  • Professor Stein Evju, Universitetet i Oslo

Reception:
Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 311/312, bygning 1414.
Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar