Max Sørensen - statsret og statskundskab

I anledningen af AU professor, dr. jur. Max Sørensens 100 års dag giver højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen en inspirerende forelæsning om Max Sørensen.

12.02.2013 | Charlotte Schmidt Ebbesen

Dato tir 19 feb
Tid 12:15 15:00
Sted Per Kirkeby aud., bygning 1250, 8000 Aarhus C

50 år forud for sin tid i sit syn på forholdet mellem statsret og statskundskab. Personificeringen af Udenrigsministeriets folkeretsafdeling i en årrække og fadder til grundlovens højaktuelle paragraf 20 om suverænitetsoverladelse.

Få danske jurister har efterladt så stærkt et eftermæle og så vigtige spor for nutidens samfund som professor, dr. jur. Max Sørensen fra Aarhus Universitet. Udover at være én af sin samtids mest toneangivende jurister, var han også den drivende kraft bag etableringen af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Max Sørensen var en interdisciplinær kapacitet, men også en stærk fortaler for fagenes særkende og selvstændighed.


Forelæsningen finder sted tirsdag d. 19. februar 2013 fra kl. 12.15 - 13.15

Efterfølgende vil Juridisk Institut være vært for en reception i auditoriets forhal.

Alle er velkomne!

Yderligere information fås ved henvendelse til professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen på mail:

jd@jura.au.dk eller tlf. 87 16 57 23

Forelæsning / foredrag, Offentligheden/ Pressen, Medarbejdere, Studerende, Arrangement