Du er her: AU » Om AU » Juridisk Institut » Nyheder og arrangementer » Arrangementer » Arrangement

Max Sørensen - statsret og statskundskab

I anledningen af AU professor, dr. jur. Max Sørensens 100 års dag giver højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen en inspirerende forelæsning om Max Sørensen.

12.02.2013 | Charlotte Schmidt Ebbesen

Dato tir 19 feb
Tid 12:15 15:00
Sted Per Kirkeby aud., bygning 1250, 8000 Aarhus C

50 år forud for sin tid i sit syn på forholdet mellem statsret og statskundskab. Personificeringen af Udenrigsministeriets folkeretsafdeling i en årrække og fadder til grundlovens højaktuelle paragraf 20 om suverænitetsoverladelse.

Få danske jurister har efterladt så stærkt et eftermæle og så vigtige spor for nutidens samfund som professor, dr. jur. Max Sørensen fra Aarhus Universitet. Udover at være én af sin samtids mest toneangivende jurister, var han også den drivende kraft bag etableringen af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Max Sørensen var en interdisciplinær kapacitet, men også en stærk fortaler for fagenes særkende og selvstændighed.


Forelæsningen finder sted tirsdag d. 19. februar 2013 fra kl. 12.15 - 13.15

Efterfølgende vil Juridisk Institut være vært for en reception i auditoriets forhal.

Alle er velkomne!

Yderligere information fås ved henvendelse til professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen på mail:

jd@jura.au.dk eller tlf. 87 16 57 23

Forelæsning / foredrag, Offentligheden/ Pressen, Medarbejdere, Studerende, Arrangement
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.11.2015

Her finder du Juridisk Institut

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Juridisk Institut
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 16
8000 Aarhus C

E-mail: jura@au.dk

Tlf: 8715 0000 (Aarhus Universitets omstilling)
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013138075
EAN-nr: 5798000419520
Stedkode: 32111

Er du studerende eller medarbejder?

Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

For studerendeFaglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

Akkrediteringer

Hvad er Aarhus BSS?

Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Her finder du Aarhus BSS

Vis detaljeret kort