MAX SØRENSEN-FORELÆSNINGEN 2012

Juridisk Institut ved Aarhus Universitet byder igen velkommen til den årlige Max Sørensen-forelæsning. Professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen forelæser om folkerettens betydning for ombudsmandens virke.

03.02.2012 | Julia Rolsted Stacey

Hans Gammeltoft-Hansen.

Dato tor 15 mar
Tid 12:15 13:00
Sted Aarhus Universitet

Tid og sted
Torsdag 15. marts
12.15-13.00
Aarhus Universitet
Sø-auditorium 1
Bygning 1250
Bartholins Allé 3

Efter forelæsningen er Juridisk Institut vært ved en reception for alle i auditoriets forhal, kl. 13.00-14.00. Forelæsningen er åben for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.

Hans Gammeltoft-Hansen har haft en imponerende karriere som jurist - både inden for retsvidenskaben og i det praktiske retsliv.

I 1970 og 1973 blev Hans Gammeltoft-Hansen henholdsvis cand.jur. og lic.jur., og i 1976 erhvervede han den juridiske doktorgrad.

Hans Gammeltoft-Hansen blev i 1977 udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet.

Hans Gammeltoft-Hansen var fra 1987 frem til 2012 Folketingets Ombudsmand.


Max Sørensen-forelæsningen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor en fremtrædende jurist giver en forelæsning til ære for professor, dr.jur. Max Sørensens navn og Juridisk Institut.

Samfund og politik