Du er her: AU » Om AU » Juridisk Institut » Nyheder og arrangementer » Arrangementer » Arrangement

MAX SØRENSEN-FORELÆSNINGEN 2012

Juridisk Institut ved Aarhus Universitet byder igen velkommen til den årlige Max Sørensen-forelæsning. Professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen forelæser om folkerettens betydning for ombudsmandens virke.

03.02.2012 | Julia Rolsted Stacey

Hans Gammeltoft-Hansen.

Dato tor 15 mar
Tid 12:15 13:00
Sted Aarhus Universitet

Tid og sted
Torsdag 15. marts
12.15-13.00
Aarhus Universitet
Sø-auditorium 1
Bygning 1250
Bartholins Allé 3

Efter forelæsningen er Juridisk Institut vært ved en reception for alle i auditoriets forhal, kl. 13.00-14.00. Forelæsningen er åben for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.

Hans Gammeltoft-Hansen har haft en imponerende karriere som jurist - både inden for retsvidenskaben og i det praktiske retsliv.

I 1970 og 1973 blev Hans Gammeltoft-Hansen henholdsvis cand.jur. og lic.jur., og i 1976 erhvervede han den juridiske doktorgrad.

Hans Gammeltoft-Hansen blev i 1977 udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet.

Hans Gammeltoft-Hansen var fra 1987 frem til 2012 Folketingets Ombudsmand.


Max Sørensen-forelæsningen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor en fremtrædende jurist giver en forelæsning til ære for professor, dr.jur. Max Sørensens navn og Juridisk Institut.

Samfund og politik
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2015

Her finder du Juridisk Institut

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Juridisk Institut
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 16
8000 Aarhus C

E-mail: jura@au.dk

Tlf: 8715 0000 (Aarhus Universitets omstilling)
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013138075
EAN-nr: 5798000419520
Stedkode: 32111

Er du studerende eller medarbejder?

Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

For studerendeFaglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

Akkrediteringer

Hvad er Aarhus BSS?

Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Her finder du Aarhus BSS

Vis detaljeret kort