Bankkrak med tilbagevirkende kraft

Advokat, Ph.D., HD-R Martin Christian Kruhl holder oplæg om Højesterets nylige afgørelse om, hvorvidt det var lovligt, at Finansiel Stabilitet A/S overtog Fjordbank Mors A/S 3 dage FØR selve underskrivelsen af overdragelsesaftalen.

04.05.2015 | Andreas G. Jensby

Dato ons 13 maj
Tid 12:00 13:00
Sted Juridisk Institut, byg. 1410, lok. 247

Research Group on Law and Finance har den glæde at invitere til nedenstående finansielle foredrag ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet:

Bankkrak med tilbagevirkende kraft

Oplægget omhandler Højesteretsdommen U.2015.1369H, der statuerede, at det var lovligt da Finansiel Stabilitet A/S overtog Fjordbank Mors A/S med et skæringstidspunkt i forhold til indskyderne, der lå 3 dage forud for underskrivelse af overdragelsesaftalen mellem Fjordbank Mors A/S og Finansiel Stabilitet A/S. Under indlægget vil parternes og dommens synspunkter blive behandlet, herunder hvorfor det – efter sagsøgerens opfattelse – var i strid med det direktiv, der ligger bag Garantifonden for indskydere og investorer, at overtage et pengeinstitut med tilbagevirkende kraft.

Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske senest den 8. maj 2015 via følgende link: auws.au.dk/Bankkrak.

Research Group Law and Finance